Dear researcher,

On behalf of the Research Council of Norway we are forwarding a short survey regarding the experiences of Norwegian research groups in leading clinical studies (randomized controlled clinical trials) in low- and lower middle income countries in South Saharan Africa.

See information and link below to the survey. The information and survey is in Norwegian only. You can enter information to the survey in both English and Norwegian.

If you have any questions regarding the survey, get in touch with:

– Zlata Turkanovic (zt@forskningsradet.no)
– Karine Kålsås (kka@forskningsradet.no)


Kjære forsker,

Forskningsrådet har finansiert forskning som skal forbedre helsetilstanden til mennesker i lav- og lavere mellominntektsland i 14 år. Det er en rekke internasjonale initiativer for å få til en koordinert og effektiv forskningsinnsats på Covid-19 pandemien rettet mot disse landene. Forskningsrådet ønsker å bidra til at norske miljøer får mulighet til å delta i slike internasjonale initiativ.

Derfor sender vi nå ut en kort spørreundersøkelse med det formål å kartlegge norske miljøers erfaringer med ledelse av kliniske forsøk (randomiserte kontrollerte kliniske studier) i Afrika sør for Sahara. Kartleggingen vil kunne hjelpe oss med å finne aktuelle kandidater til initiativene.

Klikk her for å svare på skjemaet: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gjixqaaZKEuTaLZMab8CVjdytuA7SW5EpLft1wtBpyZUMDU5Qk1aSEZaTDVHU1dSQlFKSEQySlVTVC4u

Frist for å svare er innen utgangen av fredag 15. mai. Du kan gjerne videresende den til andre forskere i ditt nettverk som du mener kan bidra med svar. Spørreundersøkelsen vil ta maksimalt 10 minutter.

Har du noen spørsmål til spørreundersøkelsen?

Ta kontakt med Zlata Turkanovic (zt@forskningsradet.no <mailto:zt@forskningsradet.no> ) eller Karine Kålsås (kka@forskningsradet.no <mailto:kka@forskningsradet.no> )

Behandling av personopplysningene
Norges forskningsråd er behandlingsansvarlig for personopplysningene. De innsamlede personopplysningene slettes senest innen 1 år, med mindre det foreligger en lovpålagt plikt til fortsatt oppbevaring

Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt og kun til intern bruk. Forskningsrådet vil be om samtykke til å dele dine personopplysninger med internasjonale partnere, hvis det skulle bli aktuelt.

Det er helt frivillig å delta i spørreundersøkelsen, og du kan reservere deg mot å motta spørreundersøkelser i fremtiden ved å sende oss en e-post til: post@forskningsradet.no <mailto:post@forskningsradet.no> . For mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter, besøk vår personvernerklæring <https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forskningsradet.no%2Fbunntekst%2Fpersonvernerklaring%2F&amp;data=01%7C01%7Czt%40forskningsradet.no%7C9dfa9deedb58434856fd08d7f5a693f4%7Ca9b1388299a64b289368b64c69bf0256%7C0&amp;sdata=xxUputsCiT4C5zZb7sb8Q%2BTcpoXOOrUnloVU8TAaHoo%3D&amp;reserved=0>  på Forskningsrådets nettsider.

Ledig stilling som Avdelingsdirektør for helse – Forskningsrådet

Har du lyst å bidra til bedre kunnskap og nye løsninger som sikrer folk god helse?

Som vår nye Avdelingsdirektør vil du ha ansvaret for å lede og utvikle Avdeling for helse.

Stillingsannonse

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å sikre en effektiv forvaltning av forskningsmidlene, lede utviklingen av den tverrgående søknadsbehandlingen og porteføljestyring innenfor temaet helse og fagområdet medisin og helsefag. Du og avdelingen din skal også legge til rette for samarbeid på tvers av Forskningsrådet og med forskere, brukere av forskning og andre aktører som finansierer forskning.

  Vi søker en leder som

 • er en pådriver for utvikling og skaper resultater
 • er trygg i lederrollen og har evne til å inspirere og motivere medarbeidere
 • er strukturert og strategisk
 • har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne

 Vi søker deg som

 • har relevant høyere utdanning, helst doktorgrad
 • har god forståelse for sektor- og forskningspolitikk
 • har erfaring fra forskning og/eller forvaltning
 • har ledererfaring
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi kan tilby

 • en unik mulighet til å påvirke innretningen på og legge til rette for forskning for bedre helse
 • deltakelse i internasjonalt samarbeid for helseforskning
 • en lederstilling i et godt arbeidsmiljø med hyggelige og kunnskapsrike kolleger
 • lønn etter avtale, medlemskap i SPK og i Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdelingen består av 15 dyktige medarbeidere og har et strategisk ansvar for langsiktig kompetanseoppbygging og utvikling av kunnskap for politikkutforming i helse- og omsorgssektoren. Vi har også ansvaret for fagutvikling innenfor medisin og helsefag, inkludert ansvaret for den åpne arena innenfor dette fagområdet. Tyngdepunktet ligger innenfor anvendt forskning, men også grunnleggende forskning og forskningsbasert innovasjon er en del av programporteføljen vår. Avdelingen arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt norsk deltakelse i EU-forskningen.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen på mobil 932 19 889, eller avdelingsdirektør Marianne Jensen på mobil 952 03 599. Se også våre nettsider på www.forskningsradet.no.

Grand Challenge Follow-up: OpenIDEO Vaccine Delivery Challenges

Information about two recent OpenIDEO calls. You are invited to join the Accelerating Coverage for Rapid Immunisation Challenge, in collaboration with Gavi, the Vaccine Alliance. The goal of the Challenge is to find new solutions to the question, “How might we harness technology to bring quality immunisation services to mobile urban populations, reduce outbreaks and improve primary healthcare?”

Solutions can be submitted to the Challenge now through March 20 and the solutions chosen in the final rounds of selection will be announced in July, 2019. The final “INFUSE pacesetters” will have the opportunity to work in collaboration with Gavi to develop a plan for accelerating and scaling their innovations in the 73 Gavi-supported countries.

Additionally, the submission deadline for the Empowering Caregivers in Immunization Innovation Challenge, sponsored by the Gates Foundation, has been extended. The goal of this Challenge is to find new solutions to the question, “How might we empower caregivers to seek and fully utilize immunization services in their communities?”  Ideas can be submitted to the Challenge now through March 17. Winners will be considered for further partnership with Gates Foundation and will receive a share of a $50,000 prize.

Feel free to share the INFUSE and Gates Challenge Briefs with your respective networks of innovators.

The Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) has an open position to lead implementation research

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

The objective of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) is to foster an effective global research effort on infectious
diseases of poverty in which disease endemic countries play a pivotal role. The objective of the unit is to foster partnerships and collaborations in order to develop,
evaluate and optimize intervention and implementation research that generates evidence for the control and/prelimination of diseases of poverty.

Find information here