Board member Arne H. Eide

Arne H Eide is Chief Scientist at SINTEF Technology and Society, Norway, Professor at the Norwegian University for Science and Technology, and Guest Professor at Stellenbosch University, South Africa. He has more than 20 years of experience in research on disability and poverty, community based rehabilitation and studies on living conditions in low-income countries, mostly in Africa, but also in the Middle East and in Asia.

Eide has been engaged in Expert Committees on Disability statistics, Disability and Development and on Provision of assistive technology to low-income contexts by United Nations and World Health Organisation. He has published widely in the field of disability research and has contributed to the World Report on Disability as well as the 2012 EFA Global Monitoring Report.

EDCTP Calls

EDCTP awards funding to collaborative clinical research projects conducted in sub-Saharan Africa on poverty-related infectious diseases, based on open, competitive and independently reviewed calls for proposals.

The EDCTP2 programme is supported under Horizon 2020, the European Union’s Framework Programme for Research & Innovation.
Deadlines in October and November.

Read more here: Calls for proposals for funding of research on poverty-related infectious diseases

 

Board member & leader of the board

Bente E. Moen is the Head of the Centre for International Health, at the Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen. She is educated as a physician, PhD 1991, Professor in Occupational Medicine since 1995 and in Global health since 2013.

She works mainly in the area of occupational epidemiology, and is involved in research and training collaboration with universities in eastern Africa.  She has supervised 26 PhD students, eleven from low-income countries; written 225 original papers in peer-reviewed international journals, been the editor of several books in Occupational Medicine, is responsible for a Massive Open Online Course in Occupational Health in Developing Countries, and is in the lead of one of the main strategy areas at the University of Bergen: Global Challenges.

 

Board member Frode Forland

Frode Forland, MD, DPH, Associate professor (Tromsø)

Frode Forland is Director of Infectious Disease Prevention and Control at the Norwegian Institute of Public Health. He is a medical doctor and a specialist in Public Health and General Practice. He initiated and led the ‘Global Health Preparedness Program’ under the ‘Global Health Security Agenda’, supporting Malawi, Palestine, Moldova and Ghana in building capacity for health security and implementing the International Health Regulations.

He has worked at the Royal Tropical Institute in Amsterdam to establish the ‘Collaboration for Evidence Based Healthcare in Africa’ and at the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm with Development of methods for Evidence Based Public Health in Europe. He is representing Norway in the Advisory Forum of ECDC.

Previously he was the Director of Primary Health Care at the Norwegian Directorate of Health and the Department for Guidelines, Prioritization and Quality improvement. He has worked several years in Africa and was a Board Member of Guidelines International Network for four years.

Board member Nils Daulaire

Nils Daulaire, M.D., M.P.H. is a senior visiting scholar in global health at UiT and distinguished visiting scholar at the Harvard School of Public Health. He has over four decades of continuous work in global health research and scholarship, advocacy and policy leadership, most recently in a senior position in the Obama administration. He has served on the WHO Executive Board.

Board Member Jon Øyvind Odland

Professor of Global Health, NTNU, Trondheim (2018—- full position).
Professor of International Health, Faculty of Health Sciences and Department of Community
Medicine, UiT, the Arctic University of Norway, Tromsø (2007-2017 full time. From 2018 20%
position).
Visiting professor, Department of Public Health, University of Pretoria, South Africa (2013–) Visiting professor, GYN/OB Department, College of Medicine, University of Malawi (2013-)
Key National Expert, Sustainable Development Working Group, Arctic Council (2010–)
President of the Norwegian Forum for Global Health Research (2009– 2011) Chair of AMAP Human Health Assessment Group (2009 –).
2005-2010: Board member, Board for International stipends, The Norwegian Research Council;
2005-2009: Board member MILGENHEL, The Norwegian Research Council

Board member Katerini Storeng

Katerini T. Storeng is Associate Professor at the University of Oslo’s Centre for Development and the Environment (SUM), where she leads a group of social scientists studying power and politics in global health and is deputy director of the Independent penal on global governance for health. She holds an honorary appointment at the London School of Hygiene & Tropical Medicine. In 2018-2019, she is Chair of the Young Academy of Norway.

 

Board member Gunilla Kulla

Gunilla Kulla

Gunilla Kulla is an associate professor at Faculty of Nursing and Health Sciences, Nord University, Bodo. She holds a PhD in Public Health. She teaches health, ageing. She has carried out research on health of older migrants’, minority groups. Her current research is social innovation in nursing homes

Board member Dawit Shawel Abebe

Dawit Shawel AbebeDawit Shawel Abebe is Associate Professor at the Faculty of Health Sciences, Oslo Metropolitan University. Dawit has a PhD in Public Health/Epidemiology (2014) from University of Oslo. His research focuses on risk factors and developmental trends of mental health, migration and health and comorbidities between mental disorders and somatic diseases.

 

Board member Andrea Winkler

Andrea Winkler

Prof. Andrea Sylvia Winkler, MD, PhD, is a specialist neurologist and the director of the Centre for Global Health at the University of Oslo, where she also holds a full professorship in Global Health. She is also the co-director of the Center for Global Health at the Technical University of Munich.  Prof. Winkler has over 15 years of experience with both clinical work and research in countries of sub-Saharan Africa. Her special interest lies with poverty-related neglected diseases of the infectious as well as non-infectious nature, global neurology/mental health and global digital helth. She had/has leading roles in various large-scale multidisciplinary health consortia in sub-Saharan Africa funded by the German Research Foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, the Norwegian Research Council and the Germany Ministry of Education and Research, among others.

Ledig stilling som Avdelingsdirektør for helse – Forskningsrådet

Har du lyst å bidra til bedre kunnskap og nye løsninger som sikrer folk god helse?

Som vår nye Avdelingsdirektør vil du ha ansvaret for å lede og utvikle Avdeling for helse.

Stillingsannonse

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å sikre en effektiv forvaltning av forskningsmidlene, lede utviklingen av den tverrgående søknadsbehandlingen og porteføljestyring innenfor temaet helse og fagområdet medisin og helsefag. Du og avdelingen din skal også legge til rette for samarbeid på tvers av Forskningsrådet og med forskere, brukere av forskning og andre aktører som finansierer forskning.

  Vi søker en leder som

 • er en pådriver for utvikling og skaper resultater
 • er trygg i lederrollen og har evne til å inspirere og motivere medarbeidere
 • er strukturert og strategisk
 • har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne

 Vi søker deg som

 • har relevant høyere utdanning, helst doktorgrad
 • har god forståelse for sektor- og forskningspolitikk
 • har erfaring fra forskning og/eller forvaltning
 • har ledererfaring
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi kan tilby

 • en unik mulighet til å påvirke innretningen på og legge til rette for forskning for bedre helse
 • deltakelse i internasjonalt samarbeid for helseforskning
 • en lederstilling i et godt arbeidsmiljø med hyggelige og kunnskapsrike kolleger
 • lønn etter avtale, medlemskap i SPK og i Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdelingen består av 15 dyktige medarbeidere og har et strategisk ansvar for langsiktig kompetanseoppbygging og utvikling av kunnskap for politikkutforming i helse- og omsorgssektoren. Vi har også ansvaret for fagutvikling innenfor medisin og helsefag, inkludert ansvaret for den åpne arena innenfor dette fagområdet. Tyngdepunktet ligger innenfor anvendt forskning, men også grunnleggende forskning og forskningsbasert innovasjon er en del av programporteføljen vår. Avdelingen arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt norsk deltakelse i EU-forskningen.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen på mobil 932 19 889, eller avdelingsdirektør Marianne Jensen på mobil 952 03 599. Se også våre nettsider på www.forskningsradet.no.

Forskningsrådets helsekonferanse 2019 – hovedtaler Jeremy Farrar

Om arrangementet

22. mai 2019 09.00 – 16.00 i Oslo

Første del på programmet er en sesjon om globale trender i helseforskningen og hovedtaler er Jeremy Farrar, direktør i Wellcome Trust.

Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer? Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Vi tilbyr innlegg og diskusjoner om

 • globale trender i helse og helseforskning.
 • styrking og styring av forskning og innovasjon i helse.
 • teknologi og helse. Hvilke muligheter og utfordringer tar dette med seg?

I tillegg blir det debatt mellom politisk posisjon, opposisjon og ledere innen næringsliv, forskere og offentlig sektor.

Klikk her for program og påmeldingsinformasjon.