Board Member Jon Øyvind Odland

Professor of Global Health, NTNU, Trondheim (2018—- full position).
Professor of International Health, Faculty of Health Sciences and Department of Community
Medicine, UiT, the Arctic University of Norway, Tromsø (2007-2017 full time. From 2018 20%
position).
Visiting professor, Department of Public Health, University of Pretoria, South Africa (2013–) Visiting professor, GYN/OB Department, College of Medicine, University of Malawi (2013-)
Key National Expert, Sustainable Development Working Group, Arctic Council (2010–)
President of the Norwegian Forum for Global Health Research (2009– 2011) Chair of AMAP Human Health Assessment Group (2009 –).
2005-2010: Board member, Board for International stipends, The Norwegian Research Council;
2005-2009: Board member MILGENHEL, The Norwegian Research Council

Board member Katerini Storeng

Katerini T. Storeng is Associate Professor at the University of Oslo’s Centre for Development and the Environment (SUM), where she leads a group of social scientists studying power and politics in global health and is deputy director of the Independent penal on global governance for health. She holds an honorary appointment at the London School of Hygiene & Tropical Medicine. In 2018-2019, she is Chair of the Young Academy of Norway.

 

Board member Gunilla Kulla

Gunilla Kulla

Gunilla Kulla is an associate professor at Faculty of Nursing and Health Sciences, Nord University, Bodo. She holds a PhD in Public Health. She teaches health, ageing. She has carried out research on health of older migrants’, minority groups. Her current research is social innovation in nursing homes

Board member Dawit Shawel Abebe

Dawit Shawel AbebeDawit Shawel Abebe is Associate Professor at the Faculty of Health Sciences, Oslo Metropolitan University. Dawit has a PhD in Public Health/Epidemiology (2014) from University of Oslo. His research focuses on risk factors and developmental trends of mental health, migration and health and comorbidities between mental disorders and somatic diseases.

 

Board member Andrea Winkler

Andrea Winkler

Prof. Andrea Sylvia Winkler, MD, PhD, is a specialist neurologist and the director of the Centre for Global Health at the University of Oslo, where she also holds a full professorship in Global Health. She is also the co-director of the Center for Global Health at the Technical University of Munich.  Prof. Winkler has over 15 years of experience with both clinical work and research in countries of sub-Saharan Africa. Her special interest lies with poverty-related neglected diseases of the infectious as well as non-infectious nature, global neurology/mental health and global digital helth. She had/has leading roles in various large-scale multidisciplinary health consortia in sub-Saharan Africa funded by the German Research Foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, the Norwegian Research Council and the Germany Ministry of Education and Research, among others.

Ledig stilling som Avdelingsdirektør for helse – Forskningsrådet

Har du lyst å bidra til bedre kunnskap og nye løsninger som sikrer folk god helse?

Som vår nye Avdelingsdirektør vil du ha ansvaret for å lede og utvikle Avdeling for helse.

Stillingsannonse

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å sikre en effektiv forvaltning av forskningsmidlene, lede utviklingen av den tverrgående søknadsbehandlingen og porteføljestyring innenfor temaet helse og fagområdet medisin og helsefag. Du og avdelingen din skal også legge til rette for samarbeid på tvers av Forskningsrådet og med forskere, brukere av forskning og andre aktører som finansierer forskning.

  Vi søker en leder som

 • er en pådriver for utvikling og skaper resultater
 • er trygg i lederrollen og har evne til å inspirere og motivere medarbeidere
 • er strukturert og strategisk
 • har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne

 Vi søker deg som

 • har relevant høyere utdanning, helst doktorgrad
 • har god forståelse for sektor- og forskningspolitikk
 • har erfaring fra forskning og/eller forvaltning
 • har ledererfaring
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi kan tilby

 • en unik mulighet til å påvirke innretningen på og legge til rette for forskning for bedre helse
 • deltakelse i internasjonalt samarbeid for helseforskning
 • en lederstilling i et godt arbeidsmiljø med hyggelige og kunnskapsrike kolleger
 • lønn etter avtale, medlemskap i SPK og i Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdelingen består av 15 dyktige medarbeidere og har et strategisk ansvar for langsiktig kompetanseoppbygging og utvikling av kunnskap for politikkutforming i helse- og omsorgssektoren. Vi har også ansvaret for fagutvikling innenfor medisin og helsefag, inkludert ansvaret for den åpne arena innenfor dette fagområdet. Tyngdepunktet ligger innenfor anvendt forskning, men også grunnleggende forskning og forskningsbasert innovasjon er en del av programporteføljen vår. Avdelingen arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt norsk deltakelse i EU-forskningen.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen på mobil 932 19 889, eller avdelingsdirektør Marianne Jensen på mobil 952 03 599. Se også våre nettsider på www.forskningsradet.no.

Forskningsrådets helsekonferanse 2019 – hovedtaler Jeremy Farrar

Om arrangementet

22. mai 2019 09.00 – 16.00 i Oslo

Første del på programmet er en sesjon om globale trender i helseforskningen og hovedtaler er Jeremy Farrar, direktør i Wellcome Trust.

Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer? Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Vi tilbyr innlegg og diskusjoner om

 • globale trender i helse og helseforskning.
 • styrking og styring av forskning og innovasjon i helse.
 • teknologi og helse. Hvilke muligheter og utfordringer tar dette med seg?

I tillegg blir det debatt mellom politisk posisjon, opposisjon og ledere innen næringsliv, forskere og offentlig sektor.

Klikk her for program og påmeldingsinformasjon.

General Assembly for Forum on April 2

Norwegian Forum for Global Health Research will hold their annual General Assembly with election of new board on April 2, 2019, at Scandic Bergen City; Håkonsgaten 2-7, Bergen.

Agenda General Assembly

Tuesday 2/4 at 1615-1730

 1. Welcome and opening
 2. Appointment of Chair for the meeting
 3. Appointment of 2 count takers
 4. Approval of the agenda
 5. Approval of minutes General Assembly April 11, 2018, Oslo
  (attachment 1 – minutes from 2018 General Assembly)
  (attachment 2 – statutes updated March 11, 2018)
 6. Report from the Board 2016-2018
  The report includes a financial statement and suggestions for future work in Forum (attachment 3)
 7. Election of new board 2019 – 2021
  Proposal from the election committee
 8. Election of new Election Committee
 9. Forum’s future – for discussion
  -Vision/profile for Forum
  -Relationship with Global Health Norway
  -Funding/membership fee

 

Grand Challenge Follow-up: OpenIDEO Vaccine Delivery Challenges

Information about two recent OpenIDEO calls. You are invited to join the Accelerating Coverage for Rapid Immunisation Challenge, in collaboration with Gavi, the Vaccine Alliance. The goal of the Challenge is to find new solutions to the question, “How might we harness technology to bring quality immunisation services to mobile urban populations, reduce outbreaks and improve primary healthcare?”

Solutions can be submitted to the Challenge now through March 20 and the solutions chosen in the final rounds of selection will be announced in July, 2019. The final “INFUSE pacesetters” will have the opportunity to work in collaboration with Gavi to develop a plan for accelerating and scaling their innovations in the 73 Gavi-supported countries.

Additionally, the submission deadline for the Empowering Caregivers in Immunization Innovation Challenge, sponsored by the Gates Foundation, has been extended. The goal of this Challenge is to find new solutions to the question, “How might we empower caregivers to seek and fully utilize immunization services in their communities?”  Ideas can be submitted to the Challenge now through March 17. Winners will be considered for further partnership with Gates Foundation and will receive a share of a $50,000 prize.

Feel free to share the INFUSE and Gates Challenge Briefs with your respective networks of innovators.

The Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) has an open position to lead implementation research

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

The objective of the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) is to foster an effective global research effort on infectious
diseases of poverty in which disease endemic countries play a pivotal role. The objective of the unit is to foster partnerships and collaborations in order to develop,
evaluate and optimize intervention and implementation research that generates evidence for the control and/prelimination of diseases of poverty.

Find information here

11th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH 2019)

Every two years, ECTMIH brings together more than 1,500 scientists and experts from across the world. The Congress provides a platform for sharing research and innovation in the field of tropical medicine and global health. Contacts are made, networks are strengthened, and new partnerships are formed.It also acts as a forum for reflection on the role of tropical medicine and global health, taking into account the biggest trends of the twenty-first century, such as human migration and climate change.

Call for abstracts is now open – Deadline 1 February 2019

Read more about the conference and register here