From RCN: 20 million for COVID-19 added to the call on global health

The Research Council has been given the opportunity to increase available amounts in the call for global health with a deadline of 20 May by 20 million. These are funds earmarked for research on epidemics and in particular COVID-19. The research must be within the already stated thematic framework for the announcement.

Updated announcement text can be found on NFR’s pages under the theme entry “Global development” here (Norwegian) and here (English).


Forskningsrådet har fått muligheten til å øke tilgjengelig beløp i utlysningen på global helse med frist 20.mai med 20 millioner. Dette er midler øremerket forskning på epidemier og særskilt COVID-19. Forskningen må være innenfor de allerede gitte tematiske rammene for utlysningen.

Oppdatert utlysningstekst finnes på NFR sine sider under temainngangen «Global utvikling» her (norsk) og her (engelsk).